Komt een Pakistaan bij een Indier!

Op deze dagen waren de beide landen van elkaar gesplitst en bevrijd van hun bezetter Engeland. Het is alweer 64 jaar geleden dat de beide landen hun volledige vrijheid kregen.

Sinds die tijd is het nooit koek en ei geweest tussen de beide landen. Toch zijn er nu en dan ook liefdevolle gebaren naar elkaar toe.

 

Zo heeft een Pakistaanse straaljagerpiloot onlangs een brief met zijn spijtbetuigenis 46 jaar na dato geschreven naar de nabestaanden van een Indiase officier die hij tijdens de oorlog had doodgeschoten.
 

Qais Hussein, de Pakistaanse straaljagerpiloot in 1965, heeft de Indiase straaljagerpiloot Jahangir Singh met een raket neergehaald. Qais die een brief gericht heeft naar Farida Singh, de  dochter van wijlen Jahangir Singh, schrijft dat het hem oprecht spijt dat haar vader overleden is.
 

Citaat van de brief van Qais Hussein:


“Mevrouw Singh, via deze brief wil ik U mededelen dat ik in 1965 gehandeld heb in lijn van onze oorlogsstrategie en verdediging van mijn vaderland. Elke mensenleven is kostbaar. Toen ik uw vader had geraakt hoopte ik ergens van binnen dat hij het zou overleven. Helaas is dit niet gebeurd. Nogmaals mijn oprechte excuses en gecondoleerd.”


Een sportieve brief van een sportieve Pakistaan.

 

Laten we hopen dat de betrekkingen van de beide landen in de toekomst niet meer op gespannen voet staan.

 

 

blog comments powered by Disqus
Komt een Pakistaan bij een Indier!